วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกกิ่งกาชาด , คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง ช่วยผู้ประสบภัย หมู่ที่ 8 จำนวน 79 ชุด

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกกิ่งกาชาด , คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง ช่วยผู้ประสบภัย หมู่ที่ 8 จำนวน 79 ชุด

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ น.ส.ภัชรีภรณ์ ทาวดี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง , คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง และอาสาสมัครสภากาชาดไทย ให้การต้อนรับนางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 79 ชุด ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งต้อม ซึ่งได้ลงข้อมูลขอความช่วยเหลือผ่านแอพลิเคชัน “พ้นภัย” ณ ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งต้อม.

ทรงวุฒิ ทับทอง / ณัฐพล แสนเมืองมา

%d bloggers like this: