ข่าวรัฐสภา

ณ ห้องอาหาร Glasshouse บ้านปาร์คนายเลิศ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองกรรมาธิการ อดีตกรรมาธิการ

วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 18.00 นาฬิกา ณ ห้องอาหาร Glasshouse บ้านปาร์คนายเลิศ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองกรรมาธิการ อดีตกรรมาธิการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ ในโอกาสที่ วิป สนช. ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน