“ยโสธรจัดแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย”


“ยโสธรจัดแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย”
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น.ที่หอประชุมพุทธรักษาชั้น 2 โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ มวยปล้ำชายหาดและกีฬาTouch Wrestling ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 “บั้งไฟเกมส์”

 

โดยมี นายสุพิศ สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา กล่าวต้อนรับนักกีฬาและแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตรจารย์กิตติพศ สุฉันทบุตร นายกสมาคมกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทยร่วมเป็นเกียรติด้วยนายสถิรพร นาคสุข นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดโสธรมอบหมายนายอนุพงศ์ นาคสุข อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร กล่าวว่า จังหวัดยโสธรสำนักงาน การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยโสธร ร่วมกับสมาคกีฬามวยปล้ำแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬามวยปล้ำ กีฬามวยปล้ำชายหาด และกีฬาTouch Wrestling ชิงชนะเบิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่20-25 มิถุนายน 2562 โดยมีนักกีฬาจาก 33 แห่งทั่วประเทศจำนวนประมาณ 1,000 คนเข้าร่วมทำการแข่งขันเพื่อเป็นการส่งเสริมนักกีฬาให้มีทักษะพร้อมมีประสบการณ์ และมีคุณภาพในการแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลอันเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดและประเทศชาติต่อไป

//พลากร. แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร. รายงาน