Uncategorized

ตาก=เตรียมสร้างด่านศุลกากรแม่สอด สะพานมิตรภาพไทย=เมียนมาร์ แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้

ตาก=เตรียมสร้างด่านศุลกากรแม่สอด สะพานมิตรภาพไทย=เมียนมาร์ แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์นายด่านศุลกากรแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก และทีมงานด่านศุลกากรแม่สอด=นายพนม แสงแปง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ท่าสายลวด อ.แม่สอด พร้อมเลขานายกฯ ปลัด อบต. นายช่างโยธา อบต.ท่าสายลวด ได้ร่วมกันลงพื้นที่กับ เจ้าหน้าที่แขวงการทางตากที่ 2 แม่สอด เจ้าหน้าที่สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก และผู้รับประมูลงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดูพื้นที่และตรวจสอบแนวเขตสำหรับก่อสร้างด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่ สะพานมิตรภาพไทย=เมียนมาร์ ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ณ. บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ที่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก กับจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมาร์


///////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน