Uncategorized

ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ เข้ายื่นหนังสือสนับสนุนให้มีการจัดสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่

ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเหนือคลอง จ.กระบี่ เข้ายื่นหนังสือสนับสนุนให้มีการจัดสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลาประมาณ 11.00 นตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เข้ายื่นหนังสือสนับสนุนให้มีการจัดสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่โดยมีนายประเสริฐ สันหาดนายกอบตคลองขนานเป็นตัวแทนยื่นหนังสือแก่ นายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลองเป็นผู้รับหนังสือดังกล่าวเพื่อนำส่งต่อให้กับ กฟผ โดยมีนางนงนุช ไตรธเนศ วิศวกรระดับ 11 เป็นผู้รับมอบหนังสือเพื่อนำไปพิจารณาให้กับทางคณะกรรมการผู้บริหาร กฟผ.
เนื่องจากการประชุมของคณะกรรมการชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเหนือคลอง ได้มีการพูดคุยกันในประเด็นของสถานการณ์ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาดจังหวัดกระบี่ ซึ่งคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวได้มีการสรุปว่าประชาชนส่วนใหญ่ในอำเภอเหนือคลอง มีความต้องการให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ว่าโดยแท้จริงแล้วประชาชนส่วนใหญ่ในอำเภอเหนือคลองสนับสนุนโครงการมากน้อยเพียงใด ซึ้งทางคณะกรรมการจึงต้องการจัดทำประชามติภาคประชาชนเพื่อให้ทราบจำนวนของผู้สนับสนุนโครงการและผู้คัดค้านโครงการ โดยจะทำเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเหนือคลอง เพื่อเป็นข้อมูลเท็จจริงเพื่อใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ทางด้านนายประเสริฐ สันหาด กล่าวว่า เป็นการรวมตัวของผู้นำในพื้นที่ในท้องถิ่นเพื่อยื่นหนังสือให้แก่รัฐบาลได้รับทราบโดยผ่านไปยังท่านนายอำเภอและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ต้องการให้เกิดความเจริญและมีการพัฒนาขึ้นในพื้นที่ในชุมชนอำเภอเหนือคลองและในพื้นที่จังหวัดกระบี่เพราะเป็นผลประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน และต้องใช้เวลาในการหารือประชุมเพื่อตัดสินใจเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ต่อไป

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรมใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน