Reporter&Thai Army

ชป.อ.วิชรบารมี ได้ลงพื้นที่เพื่อ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) การขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ

เมื่อวันที่ 21 ก.ย.61 เวลา 0800 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.อ.วิชรบารมี ได้ลงพื้นที่เพื่อ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) การขยายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จว.พ.จ. โดยได้ลงพื้นพบปะ นางสุพัตรา มะลิลาเกษตรกรของอำเภอวชิรบารมี ณ แปลงนาพื้นที่ ม.6 บ.หนองไข่เน่า ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี ซึ่งได้ทำการปลูกข้าวพระราชทาน จำนวน 10 ไร่ การเจริญเติบโตของข้าวที่ปลูก เป็นปกติ ข้าวนาหว่านงอกขึ้นสูง 25 ซม. และ ได้ทำการตกกล้าเพื่อทำการดำในแปลงนาที่เหลือเมื่อวันที่ 31 ส.ค.61 ที่ผ่านมา ซึ่งตอนนี้ทำการดำแล้วข้าวสูง 25 ซม.