ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมให้บริการเครื่องจับเท็จ

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมให้บริการเครื่องจับเท็จ

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.ภูวิช ปัญญาสิทธิ์ ที่ปรึกษานายกสภาทนายความ นำผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เครื่องจับเท็จ เข้าพบ ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ เพื่อเสนอให้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเครื่องจับเท็จจากต่างประเทศมาไว้บริการทนายความและประชาชนอันจะส่งผลดีต่อรูปคดีตลอดจนการแสวงหาความจริงจากบุคคลในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย.

ทรงวุฒิ ทับทอง