ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เครือข่ายสื่อมวลชนจ.มุกดาหาร ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เครือข่ายสื่อมวลชนจ.มุกดาหาร ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร นำเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเจ้าของพื้นที่ ผู้ดูแลโครงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ชลประทาน นายอำเภอดงหลวง นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม เกษตรอำเภอดงหลวง เป็นต้น เป็นผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งก็ได้เล่า ความเป็นมาของโครงการ มันเป็นน้ำพระทัยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงดำริให้มีการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนเพื่อแก้ไขปัญหาของราษฎร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการส่งเสริมให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ อุโมงค์ผันน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ตลอดจนส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้ราษฎรได้มีอาหาร มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคง
ทั้งนี้ เครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหารที่เข้าร่วม ได้รับฟังข้อมูลบรรยายสรุป พร้อมกับเสียงของราษฎรที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว โดยทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโครงการพระราชดำริ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้สร้างและเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตนั้น ทำให้ราษฎรทุกคนสามารถลืมตาอ้าปากได้ โดยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพที่สามารถทำได้ในพื้นที่ของตนเอง พัฒนาท้องถิ่นท้องที่ตนเองให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร