ข่าวการศึกษาและไอที

พะเยา เตรียมศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่

พะเยา เตรียมศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงแลนด์มาร์คท่องเที่ยวใหม่

อาจารย์หนุ่มหัวใส ในพื้นที่ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ผุดไอเดียร์ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรควบคู่พัฒนาสถานที่เป็น แหล่งท่องเที่ยวแบบอินเทรนด์ ในช่วงนี้เพื่อสร้างแรงดึงดูดให้เข้าศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยว

นายเชาวรัตน์ ศิริอำมาตย์ อาจารย์หนุ่ม ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดู การปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตรของตนเองที่มีอยู่ประมาณ 15 ไร่ หลังเขาเตรียมที่จะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านเกษตรพอเพียง ให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบลจำป่าหวาย และบุคคลทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวจะเข้าศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีเกษตรพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเขาได้ทำการปรับพื้นที่ให้มีการสาธิตทางด้านการเกษตรทั้งการเลี้ยงหมู การเลี้ยงปลา การปลูกพืชผักสวนครัว ตลอดจนนาข้าว การเลี้ยงไก่ เพื่อให้ทุกคนเข้ามาศึกษาทางด้านการเกษตร

โดยนายนายเชาวรัตน์ ศิริอำมาตย์ กล่าวว่า ตนเองมีความตั้งใจที่จะทำการเปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงอยู่ตรงนี้ เนื่องจากมีพื้นที่ดินซึ่งเป็นของครอบครัว และภรรยาตนเองเป็นอาจารย์สอนทางด้านการเกษตร เลยมีความคิดว่าจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อให้ผู้สนใจและนักท่องเที่ยวเข้าทำการศึกษาเรียนรู้ทางด้านเกษตร ซึ่งจะมีหลากหลายกิจกรรมทั้งการเลี้ยงหมู เลี้ยงปลา ปลูกพืชผัก การทำน้ำหมักชีวะภาพ จึงพัฒนาพื้นที่ โดยการทำเป็นซุ้มไม้ไผ่ สะพานทางเดินไม้ไผ่ ซึ่งเป็นอินเทรนด์ในช่วงนี้ เพื่อดึงดูดให้กลุ่มวัยรุ่นนักท่องเที่ยว เข้ามาศึกษา และที่นี่ต่อไปก็จะพัฒนาเป็นศูนย์สินค้าเกษตรปลอดภัยของตำบล และพื้นที่โดยรอบก็จะมีการปลูกพืชหมุนเวียนกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว เราก็จะปลูกดอกทานตะวันเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมศึกษาตลอดทั้งปี

ปัญณวิชญ์  อยู่ดี  ผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยารายงาน