สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา ชมความสวยงามวิหารวัดดอนมูล (ร่องขุ่น 2)

พะเยา ชมความสวยงามวิหารวัดดอนมูล (ร่องขุ่น 2)

ชมความสวยงามของวิหารวัดดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นฝีมือช่างพะเยา ที่นำความวิจิตรบรรจงศิลป์ สรรค์สร้างงานศิลปะที่นำเอารูปแบบวัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย ผสมผสานกับศิลปะท้องถิ่น ที่มีความสวยงามตระการตา จนได้รับสมญาว่า เป็นวัดร่องขุ่น 2 ในเมืองพะเยา

วิหารที่มีสีขาวตระการตา ที่ถูกประดับตกแต่งลวดลายด้วยปูนปั้นสีขาวเป็นวิหารของวัดดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งนำเอารูปแบบของวัดร่องขุ่นมาทำการจัดสร้าง โดยนำมาผสมผสานกับศิลปะของวัดในเมืองพะเยา ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก หลังชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมศรัทธา ช่วยกันก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่ โดยการสร้างวิหารดังกล่าวนั้นได้นำศิลปะของวักร่องขุ่นมาผสมผสานในการสร้าง ด้วยฝีมือช่างของจังหวัดพะเยา ซึ่งขณะนี้ได้ทำการก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ ไปกว่า 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งมีความสวยสดงดงาม เป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับชาวบ้านที่นี่ โดยลักษณะการก่อสร้างจะเป็นการปั้นปูนเป็นลวดลายตกแต่งด้วยติดกระจกสีขาวใสแสงระยิบยับ นับว่าเป็นวิหารวัดที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา จนได้รับสมญานาม วัดร่องขุ่น 2 ของผู้ที่พบเห็น

ปัญณวิชญ์  อยู่ดี  ผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยารายงาน