สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา หมอกเริ่มลงอุณหภูมิลดผู้คนออกรับอากาศบริสุทธิ์กว๊านพะเยา

พะเยา หมอกเริ่มลงอุณหภูมิลดผู้คนออกรับอากาศบริสุทธิ์กว๊านพะเยา

สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มมีหมอกปกคลุมเป็นจำนวนมาก อุณหภูมิเริ่มลดลง โดยต่ำสุดอยู่ที่ 23.3 องศาเซลเซียส ชาวบ้านเริ่มออกมารับอากาศที่บริสุทธิ์ริมกว๊าน ทัศนวิสัย 300 เมตร ชาวบ้านนักท่องเที่ยวเริ่มออกมาสัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์

ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเริ่มออกมารับกับบรรยากาศที่บริสุทธิ์และเย็นลงในช่วงนี้บริเวณริมกว๊านพะเยากันเป็นจำนวนมาก หลังอุณหภูมิในพื้นที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีหมอกเข้าปกคลุมในช่วงเช้าอย่างหนาแน่น โดยอุณหภูมิในช่วงเช้าต่ำสุดอยู่ที่ 23.3 องศาเซลเซียส ทัศนวิสัย 0.3 กิโลเมตร มีหมอกปกคลุมทั่วบริเวณ จึงทำให้บรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวเริ่มมีผู้คนเดินทางเข้าสัมผัสอากาศที่เย็นสบาย ขณะที่ทัศนวิสัยในการมองเห็นเริ่มส่งผลกระทบต่อการเดินทางในช่วงเช้า เนื่องจากมีหมอกเข้าปกคลุมหนา การขับขี่รถยนต์ ควรเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้น ซึ่งในช่วงเช้าในแต่ละพื้นที่ขณะนี้เริ่มมีหมอกปกคลุมเป็นจำนวนมากแทบทุกพื้นที่ บรรยากาศท่องเที่ยวเริ่มคึกคัก

ปัญณวิชญ์  อยู่ดี  ผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยารายงาน

ปัญณวิชญ์  อยู่ดี  ผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยารายงาน