ข่าวกระแสสังคม

จิตอาสาพัฒนาดอยอ่างขาง

อำเภอฝาง เชียงใหม่
211061_จิตอาสาพัฒนาดอยอ่างขาง


21 ตุลาคม 2561 เวลา09.30 น.
พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดพิธีจิตอาสาส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร โรงพยาบาลฝาง นักเรียน ชนเผ่า ดาราอั้ง ไทยใหญ่ จีนยูนาน ฯและประชาชนในพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันมาพัฒนาด้วยหัวใจมาร่วมในการพัฒนาพื้นที่ดอยอ่างขาง ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความสะอาดทุกพื้นที่ ทั้งกวาดเก็บขยะ ทำความสะอาดร่องน้ำ ปลูกต้นไม้บนแหล่งต้นน้ำดอยอ่างขาง ทำความสะอาดสวนเจ้านาย ตัดหญ้า ซึ่งทุกคนนั้นมาด้วยหัวใจร่วมในการแสดงพลัง รักพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันปฏิญานตน เราจะทำดีด้วยหัวใจกันลั่นโครงการหลวงดอยอ่างขาง ทั้งหมดร่วมในการใส่เสื้อสีเหลืองและชุดพระราชทานมาทำงานด้วยกันอย่างเป็นหนึ่งเดียว ในส่วนราชการก็ได้นำรถมาทำการบริการในการรับส่งจิตอาสาเข้าพื้นที่เพื่อร่วมกันทำงานและพัฒนา โดยมีประชาชนร่วมหมื่นคน ทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียน มาทำงานร่วมกัน ด้วยหัวใจ บ้านคุ้ม หมู่ที่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว