สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน ชวนเที่ยวเมืองราชบุรี ในงาน “ย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี”

(เที่ยวทั่วไทยไปกับพี่หนุ่ม-สุทน ชวนเที่ยวเมืองราชบุรี ในงาน “ย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี”)

พี่หนุ่ม-สุทน ได้เดินทางไปชมการแสดง เทศกาลแสงไฟและสื่อประสม จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา กิจกรรมการแสดงแสง สี เสียงและสื่อประสมจังหวัดราชบุรี งานนี้จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี จัดงานแสดงแสง สี เสียงและสื่อประสมจังหวัดราชบุรีครั้งที่ 1 จุดมุ่งหวังเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี เมื่อมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวจังหวัดราชบุรี มีการใช้จ่ายเงิน เช่น ทั้งในเรื่องของการพักแรมในโรงแรมและรีสอรท์ต่างๆ และทานอาหารรวมถึงซื้อของที่ระลึก ซึ่งมีให้เลือกซื้อได้ภายในงานโดยเฉพาะสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรี อาทิเช่น สินค้าที่ผลิตจากผ้าขาวม้า ทั้งเสื้อผ้า กางเกง กระเป๋าแบบต่างๆ ล้วนสวยงามทันสมัย สินค้าประเภทเครื่องปั้น พร้อมกับสาธิตการปั้นให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกด้วย ซึ่งมีมากในเขตจังหวัดราชบุรี และอีกส่วนที่สวยงามไม่แพ้กันคือมีการโชว์ภาพเขียนต่างๆ สมกับเป็นเมืองคนอาร์ตจริงๆ พร้อมกับเวทีการแสดงที่จัดให้มีทั้งศิลปะวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีในแบบต่างๆ นักท่องเที่ยวให้ความสนใจอย่างล้นหลาม ส่วนการแสดง “ย้อนรอยเล่าขาน ตำนานเมืองราชบุรี เรืองรุจี เกริกก้องปฐพี”

 

เป็นการจัดแสดง ย้อนรอยประวัติศาสตร์ยุคแรกสมัยทวาราวดี เมืองคู่บัว เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญ เล่าขานถึงการเกิดเมืองราชบุรี ต่อมาเป็นยุคปลายกรุงศรีอยุธยาเกี่ยวกับหลวงยกกระบัตร กรุงธนบุรีเกี่ยวกับสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจนมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1 ทรงขึ้นครองราช เล่าขานมาถึงรัชกาลที่ 8 เรื่องราวหัวรถจักรและสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือสงครามมหาเอเซียบูรภาในปี 2485 เครื่องบินของทหารพันธมิตรมาทิ้งระเบิดลงสะพานรถไฟมากถึง 7 ลูก แต่ระเบิดไม่ทำงานจมลงในแม่น้ำแม่กลอง โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวละคร ตัวพระและตัวนาง ที่ลำดับเหตุการณ์เครื่องบินฝ่ายสัมพันธ์มิตรทิ้งระเบิดถล่มสะพานจุฬาลงกรณ์ ตัดเส้นทางกองกำลังทหารญี่ปุ่น ทำให้เกิดเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทหารญี่ปุ่นและสาวไทย สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าชมงาน (การแสดงย้อนรอยเล่าขานตำนานเมืองราชบุรีและผู้แสดงทุกท่านถือว่าดี)

 

แต่ถ้าหากจะจัดเทศกาลแสงไฟและสื่อประสม จังหวัดราชบุรีปีหน้า ขออนุญาตแนะนำ 1.ควรมีหัวรถจักรดีเซลแล่นเข้ามาด้วยและเสียงเครื่องบินทิ้งระเบิดเสียงตื่นเต้นเกริกก้อง 2.จอการแสดงอยู่กลางแม่น้ำและยกสูงขึ้น 3.สถานทีนั่งชมการแสดงต้องสูงขึ้น ส่วนระบบเสียงฟังแล้วต้องเร้าอารมณ์ สถานที่จัดแสดงเหมาะสมเพราะริมเขื่อนมีถนนคนเดินหรือตลาดเก่าโคยกี๊ ราชบุรี ตลาดมีวันศุกร์ วันเสาร์อาทิตย์มีร้านอาหาร ร้านขายของฝากและบรรยากาศริมน้ำวิวทิวทัศน์สวยงาม นักท่องเที่ยวจะนั่งเรือยนต์ข้ามแม่น้ำแม่กลองก็ได้เช่นกัน สำหรับภาพรวมของการจัดงานเริ่ม 15-20 มกราคม 2562 เวทีการแสดงต่างๆ คือศิลปะวัฒนธรรมของชาวราชบุรีจัดงานดีมาก และสินค้าของฝากเมืองราชบุรี เมื่อนำมาออกร้านค้าและจัดแสดงสมกับเป็นเมืองอาร์ตหรือเมืองศิลปะ จังหวัดจัดงานแล้วนำสินค้ามาจัดจำหน่ายเป็นการประชาสัมพันธ์ ทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวเมืองราชบุรีรู้จักผลิตภัณฑ์ ของชาวราชบุรีมากยิ่งขึ้น และขอบคุณสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ที่ได้เชิญสื่อมวลชนชมรมนักข่าวท่องเที่ยว เดินทางไปทำข่าวและเก็บข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวเมืองราชบุรีโทรศัพท์ 032-322028