Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔ ) อ.เมือง จว.อ.น.ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ, ปลัดอำเภอเมืองอุทัยธานี, อบต.ท่าซุง, ผู้นำท้องถิ่น, กำนัน/ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จว.อ.น. ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๒๓๐๙๐๐ – ๒๓๑๑๐๐ ม.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๒ (ร.๔ ) อ.เมือง จว.อ.น.ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ, ปลัดอำเภอเมืองอุทัยธานี, อบต.ท่าซุง, ผู้นำท้องถิ่น, กำนัน/ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ อ.เมือง จว.อ.น. ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาวัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) ม.๒ ต.ท่าซุง อ.เมือง จว.อ.น. โดยมี นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองอุทัยธานี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐๐ คน ณ บริเวณวัดเวฬุวนาราม (วัดยาง) ม.๒ บ.ท่าซุง ต.ท่าซุง อ.เมือง อ.น. จว.อ.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

https://youtu.be/2MMh3JZt868

https://youtu.be/zpUSgJw2AVk