ข่าวกระแสสังคม

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และราษฎรอำเภอแม่สรวยร่วมพิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

21 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นอ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงานของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และราษฎรอำเภอแม่สรวยร่วมพิธีเดินเทิดพระเกียรติและถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ พระตำหนักดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย