Uncategorized

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ คบ.ดงเศรษฐี , คบ.ท่าบัว , กลุ่มขุนศึกฯ และผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ เติม และบริหารน้ำ ลงสู่แม่น้ำพิจิตรให้ขึ้นสู่ระดับที่สามารถจัดกิจกรรมแข่งเรือ และลอยกระทง

20 พ.ย.61 : กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ คบ.ดงเศรษฐี , คบ.ท่าบัว , กลุ่มขุนศึกฯ และผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ เติม และบริหารน้ำ ลงสู่แม่น้ำพิจิตรให้ขึ้นสู่ระดับที่สามารถจัดกิจกรรมแข่งเรือ และลอยกระทงได้บริเวณวัดคลองคะเชนทร์ , วัดโรงช้าง และวัดประทม อ.เมืองพิจิตร ในการนี้ ได้เยี่ยมเยียน และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเติมน้ำในครั้งนี้ด้วย