Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

หมู่ รส.อ.ชุมแสง ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) จว.น.ว. ร่วมกับ ปลัดป้องกัน อ.ชุมแสง (ฝ่ายปกครอง ) จนท.ตร.สภ.ชุมแสง และ อส.อ.ชุมแสง ได้ออกลาดตะเวณตรวจร่วม ๓ ฝ่าย ในพื้นที่รับผิดชอบ อ.ชุมแสง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน

เมื่อ ๒๑๐๙๐๐ พ.ย.๖๑ หมู่ รส.อ.ชุมแสง ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) จว.น.ว. ร่วมกับ ปลัดป้องกัน อ.ชุมแสง (ฝ่ายปกครอง ) จนท.ตร.สภ.ชุมแสง และ อส.อ.ชุมแสง ได้ออกลาดตะเวณตรวจร่วม ๓ ฝ่าย ในพื้นที่รับผิดชอบ อ.ชุมแสง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยการตรวจร้านค้าที่อาจจะมีการขายผลุ ประทัด หรือดอกไม้ไฟ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดอันตรายจากอัคคีภัยหรืออาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายหากเกิดการระเบิด
ผลการปฏิบัติ ไม่พบร้านค้าที่มีการจำหน่าย ผลุ ประทัดหรือดอกไม้ไฟแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ร้านค้าในพื้นที่รับผิดชอบห้ามนำผลุ ประทัด หรือดอกไม้ไฟมาทำการจำหน่าย เจ้าของร้านค้าภายในพื้นที่ รับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการ