Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเขียงรายร่วมกับสิงห์ปาร์คเชียงรายจัดการแข่งขันจักรยานเสือหมอบมืออาชีพในรายการท้าทายลมหนาวสะท้านโลก The Tour of Chiangrai 2019

จังหวัดเขียงรายร่วมกับสิงห์ปาร์คเชียงรายจัดการแข่งขันจักรยานเสือหมอบมืออาชีพในรายการท้าทายลมหนาวสะท้านโลก The Tour of Chiangrai 2019

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันจักรยานเสือหมอบ The Tour of Chiangrai 2019 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ส่วนราชการ องค์การภาคเอกชน ตลอดทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปรึกษาหารืออย่างคับคั่ง

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการปรึกษาหารือวางแผน มอบหมายงาน ประสานงาน และติดตามผลการดำเนินงาน สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสิงห์ปาร์คเชียงราย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายชมรมจักรยานจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดการแข่งขันจักรยานเสือหมอบ ชื่อรายการ The Tour of Chiangrai 2019 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมตอบสนองนโยบายจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งกีฬา หรือ Sports City และสนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ การท่องเที่ยว และการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในระดับภูมิภาค รวมทั้งประขาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเชียงราย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 มีกำหนดในระหว่างวันที่ 12 -15 ธันวาคม 2562 โดยใช้พื้นที่ในจังหวัดเชียงรายเป็นเส้นทางการแข่งขันในจำนวน 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่จัน และอำเภอเทิง มีการใช้พื้นที่ถนนทั้งทางหลวงแผ่นดิน ทาวหลวงจังหวัด และทางหลวงชนบท คาดว่าจะมีนักกีฬาจักรยานเสือหมอบระดับมืออาขีพ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 200 คน รวมมีผู้เกี่ยวข้องและผู้ติดตามเดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน

สำหรับประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็นประเภทชายมืออาชีพ Elite ประเภทชายทั่วไป Open และประเภทหญิงทั่วไป Open

ในการจัดการแข่งขันรายการนี้ ได้รับการยอมรับ ความนิยม และความสนใจจากนักปั่นมืออาชีพ ทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาคเป็นอย่างยิ่ง และยังเป็นรายการที่มีการติดตามรอคอยมาอย่างต่อเนื่อง ที่จะส่งผลให้ประชาชน ตลอดทั้ง นักปั่นจักรยานเสือหมอบได้แสดงฝีมือและศักยภาพกันอย่างเต็มที่ ซึ่งการจัดงานพร้อมต้อนรับนักปั่นจักรยานเสือหมอบทุกสัญชาติจากทุกมุมโลก จึงขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดการแข่งขันร่วมชม ร่วมเชียร์ในทุกเส้นทาง พร้อมทั้งเชิญชวนติดตามความเคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง และชมการแข่งขันในจุดที่ตื่นเต้นเร้าใจ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้ที่สิงห์ปาร์คเชียงราย โทร.0818381833 และสำนักงาน กกท.จังหวัดเชียงราย โทร.053713004


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
21/11/62