พล.ท. อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ. ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทภ.๓ ของ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ


เมื่อ ๒๐ ธ.ค.๖๑ เวลา ๑๐๐๐ – ๑๓๐๐ พล.ท. อรรฐพร โบสุวรรณ ผอ.สปร.ทบ. และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานตามนโยบาย/สั่งการ ทบ. ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทภ.๓ ของ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ.แม่ตุงติง หมู่ ๕ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จว.ช.ม. พร้อมทั้งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร จำนวน ๕๐ ผืน