Reporter&Thai Army

จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนอพยพประชาชนเนื่องมาจากภัยสงคราม บ้านแม่สวยอู ต.ผาบ่อง อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน

เมื่อ 27 มี.ค.62 เวลา 1330 จังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและแผนอพยพประชาชนเนื่องมาจากภัยสงคราม บ้านแม่สวยอู ต.ผาบ่อง อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน

พ.อ. ณรงค์ฤทธิ ปาณิกบุตร ผบ.ฉก.ร.7/ผบ.บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ม.ส. มอบหมายให้ พ.อ. ภาณุมาส จีนานุรักษ์ รอง ผบ.ฉก.ร.7 พร้อมกำลังพล ดำเนินการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแม่สวยอู และแผนอพยพประชาชนเนื่องจากภัยสงคราม พื้นที่ บ.แม่สวยอู ต.ผาบ่อง อ.เมือง จว.ม.ส ร่วมกับ สนง.ปภ.จว.ม.ส.,ฝ่ายปกครอง อ.เมือง มส.,รพ.ศรีสังวาลย์ และส่วนราชการในพื้นที่ พร้อมประชาชนจิตอาสา โดยมีแผนการซักซ้อม ทำการฝึกระบบ Table Top Exercise TTX ระบบ Functional Exercise FEX ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ท่าโป่งแดง โดยสมมติสถานการณ์เกิดการสู้รบจากชนกลุ่มน้อย พื้นที่ตามแนวชายแดน เกิดผลกระทบกับหมู่บ้านตามแนวชายแดน จว.แม่ฮ่องสอน

โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญ มีการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของ ฉก.ร.7 ตามแผนเผชิญเหตุแม่สวยอู การลำเลียงส่งผู้บาดเจ็บจากภัยสงครามทางพื้นดินและทางอากาศยาน แผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง จัดโรงครัวพระราชทาน โดยมีประชาชนจิตอาสา ร่วมจิตอาสาช่วยเหลือผู้อพยพ

มีผู้เข้าร่วมการซักซ้อมพร้อมประชาชนจิตอาสากว่า 300 คน โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.ม.ส. เป็นประธาน