ข่าวเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ ระดมสมองจากทุกภาคส่วน ปรับมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า

จังหวัดเชียงใหม่ ระดมสมองจากทุกภาคส่วน ปรับมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า สั่งทุกอำเภอจัดพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนหลบหมอกควัน ในเมืองนำร่องที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ กำชับทุกท้องถิ่นเดินหน้าแจกหน้ากากอนามัย

วันนี้ (27 มี.ค.62) ที่ ห้อง POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์และมาตรการในการแก้ปัญหาหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ให้แก่สื่อมวลชน

โดยได้เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันเชียงใหม่ในวันนี้เบาลงชั่วคราว เมื่อดูจากภาพถ่ายดาวเทียมในเขตของประเทศไทย มีจุด Hotspot น้อยลงมาก เหลือแต่รอบนอก แต่ก็ไม่ได้ไว้วางใจ สภาพอากาศวันนี้สามารถขึ้นทำฝนหลวงได้ หน่วยฝนหลวงได้ขึ้นไปปฏิบัติการ รวมทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในหลายจังหวัดรอบข้าง และในจังหวัดเชียงใหม่เล็กน้อย ลมและฝนได้ทำให้หมอกควันลดน้อยลงไปมาก แต่เราจะดำเนินการให้เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งลดผลกระทบต่อประชาชน นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการหารือร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ ซึ่งทางจังหวัดได้รับข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าหลายประการ อาทิ การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ต้องดำเนินการในระดับนานาชาติ ต้องหารือ เชื่อมโยงหลายพื้นที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นการสร้างจิตสำนึก เข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเผาป่า ซึ่งมาตรการในการดำเนินงานต้องดำเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ต้องสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการอย่างจริงจัง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา รวมทั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชของเกษตรกร

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอจัดพื้นที่ปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนหลบหมอกควัน นำร่องที่อำเภอแม่แจ่ม และอำเภอเมือง โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้เปิดโถงชั้นล่างอาคารเอสเอ็มอี ภายในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่อากาศสะอาด เปิดเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศในตัว นำเครื่องฟอกอากาศมาติดตั้งเพิ่มอีก 3 เครื่อง พร้อมจัดโซฟาโต๊ะเก้าอี้ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ รับอากาศบริสุทธิ์ตลอดทั้งวัน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ซึ่งสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 1,000 คน เปิดบริการตั้งแต่เวลา 11.00 น. และได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจกหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้แจกไปแล้วรวม 570,000 ชิ้น และกำลังแจกเพิ่มเติมอีก 470,000 ชิ้น ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในส่วนของ อสม. จะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการลงพื้นที่ ให้ความรู้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าสารผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับ แผนในการฉีดพ่นละอองน้ำ ได้มีการปรับแผนในการจัดระบบการฉีดพ่นละอองน้ำ โดยแบ่งเป็น 23 สาย มีหลายหน่วยงานร่วมรับผิดชอบทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่กว่า 60 คัน นอกจากนี้ ได้ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำบริเวณสะพานนวรัฐ และข่วงประตูท่าแพ และการประปาส่วนภูมิภาคกำลังเลือกพื้นที่บริเวณรอบคูเมืองเพื่อติดตั้งเช่นเดียวกัน รวมทั้งขอความร่วมมือภาคเอกชนและประชาชน ช่วยกันฉีดรดน้ำในพื้นที่ตัวเองเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันว่ายังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง จะพยายามทำให้สภาวะอากาศดียิ่งขึ้น
******************


อภิชาติ เฮงพลอย / ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
27 มีนาคม 2562