ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-บูรณาการงาน”นำเสนอ”สรุปผลติดตามครัวเรือนเป้าหมาย!เพื่อชุมชน!

ร้อยเอ็ด-บูรณาการงาน”นำเสนอ”สรุปผลติดตามครัวเรือนเป้าหมาย!เพื่อชุมชน!

วันพุธที่27 ธันวาคม 2562 เมื่อเวลา 09.30 น.นางสาวเยาวมาลย์ เศรษฐา พัฒนาการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานกล่าวเปิดการประชุมสรุปกิจกรรมลงพื้นที่ของผู้นำอช.ทั้ง 15 ตำบลหัวหน้างานนายทรงเดช พรหมจรรย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
※นางสายรุ้ง สอนอำ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยพัฒนากรผู้รับผิดชอบในแต่ละตำบลในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมจัดเก็บและสรุปวิเคราะห์กลุ่มที่ตกเกณฑ์ในแต่ละตำบลพร้อมนำเสนอผลที่เราสำรวจมี สรุปผลติดตามครัวเรือนเป้าหมาย:เคสไหนที่ต้องช่วยเหลือในครั้งนี้และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ผู้นำอช.เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 คน

ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองร้อเอ็ด ชั้น 2 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

//////////////////////////////
ผู้นำอช.ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว
ู้สื่อฯประชาสัมพันธ์ผู้นำอช.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด