ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1 นายธเนศ วรศรัณย์ คณะทำงานสานพลังประชารัฐท่องเที่ยวและ MICE (D3) และดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด


วันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1 นายธเนศ วรศรัณย์ คณะทำงานสานพลังประชารัฐท่องเที่ยวและ MICE (D3) และดร.ฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท แวต รีฟันด์ เซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าพบศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อแสดงความขอบคุณคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดโครงการ Downtown VAT Refund ขึ้น เพื่อลดปัญหาต่อคิวยาวในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง

 

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน