ข่าวรัฐสภา

กมธ.พาณิชย์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการค้าปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ กับกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ จ.น่าน

กมธ.พาณิชย์ฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการค้าปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ กับกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ จ.น่าน

วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 10.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา นำโดย นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ศึกษาดูงานร้านผ้าน่านบุรี อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นางสาวธีร์วรา ริพล เจ้าของกิจการผ้าน่านบุรี ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการค้าและความต้องการของผู้ประกอบการผ้าทอน่าน โดยกล่าวถึงความท้าทายว่า ปัจจุบันยังขาดแคลนนักออกแบบในการพัฒนางานผ้าเพื่อตอบโจทย์กลุ่มบริโภคและเทรนด์การแต่งกายในปัจจุบัน และยังต้องการยกระดับและพัฒนางานผ้าของจังหวัดน่านไปสู่เวทีสากลด้วย นอกจากนี้ ยังต้องการให้ส่วนราชการช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องผ้าของจังหวัดน่านให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสร้างความรับรู้ให้ผ้าทอน่านเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

.
โอกาสนี้ คณะฯ ได้พบปะและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการค้าและความต้องการ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ กับกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอ จังหวัดน่าน และได้เยี่ยมชมสินค้าผ้าทอจากกลุ่มผู้ประกอบการผ้าทอในจังหวัดน่าน อาทิ กลุ่มมัดย้อมผ้าจอมจันทร์ กลุ่มผ้าทอตีนจกบ้านน้ำปั้ว กลุ่มทอผ้าลายโบราณบ้านต้นกอก กลุ่มทอผ้าน่านบ้านนาสา และกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านหนองห้า ทั้งนี้ จะได้นำข้อมูลและความคิดเห็นที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน