พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผบ.มทบ.34 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.34 ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 61


เมื่อ 21 ธ.ค.61,1339 พ.อ.สมชาย ทาวงศ์มา รอง ผบ.มทบ.34 เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.34 ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 61 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ หอประชุมคุณหญิงไขศรี อาคารอุบาลี ม.พะเยา อ.เมือง จว.พ.ย. ผู้ร่วมกิจกรรมมี ผวจ.พ.ย.,นายก อบจ.พ.ย,ผกก.สภ.เมือง,หน.ส่วนราชการ คณะครูนักเรียนทั่ว 17 จว.ภาคเหนือ รวมประมาณ 1,700 คน โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา สพฐ. เป็นประธาน เพื่อส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการและกิจกรรม