พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. จัดชุดปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ บูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.3 (ลานหอย)


วันนี้ 21 ธ.ค. 61 เวลา 0900 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. จัดชุดปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปรามการบุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติ บูรณาการร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สท.3 (ลานหอย) ร่วมกัน ลว.พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ อ.บ้านด่านลานหอย จว.ส.ท. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย