นายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงาน สช.ทุกตำบล และประธาน อสม.ทุกแห่งเข้าประชุมเพื่อขับเคลื่อนชมรม อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด


วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 น.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยนายบุรี พนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงาน สช.ทุกตำบล และประธาน อสม.ทุกแห่งเข้าประชุมเพื่อขับเคลื่อนชมรม อสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

 

โดยมีนางพัชรา ชมภูวิเศษ หัวหน้าฝ่ายสช.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบนโยบาย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นไปในทิศทางยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเป็นผู้นำความรู้ด้านสุขภาพ[Health Literacy]
※การ add line application smart อสม/อสค.
※การสร้างเครือข่าย อาสาสมัครประจำครอบครัว[อสค.]ระดับตำบล
※การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯต้นแบบ อสม/อคส สู่บุคคลต้นแบบ #」

 

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
)))))))※※(((((
อสม.ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์อสม.จังหวัดร้อยเอ็ด