สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวให้กำลังใจแก่อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด


วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2521 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวให้กำลังใจแก่อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด***พร้อมนายบุรี ทิพนัส สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมให้กำลังใจ อสม.เตรียมประกวด
ที่จะเข้าแข่งขันเป็นอสม.ระดับเขต ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิชาการและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น โดยนางพัชรา ชมภูวิเศษ หัวหน้าฝ่ายสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดอบรมติวเข้ม อสม.ดีเด่นระดับจังหวัดร้อยเอ็ด 11สาขา ครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อม อสม. ในการเข้ารับคัดเลือกเป็นอสม.ดีเด่นระดับเขต ภาค ปี 2562 ๚

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
)))))))))))※((((((((((((((((
อสม.ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์อสม.จังหวัดร้อยเอ็ด