ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เชิญสัมผัส บรรยากาศดี ๆ กลางหุบเขาดอยหลวงเชียงดาว ที่บ้านพักเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิมิตรภาพไร้พรมแดน Leadership home เชียงดาวเบสแคมป์ Chiang Dao BASECAMP cafe&resort บริการสถานที่พักแบบรีสอร์ท อาหาร เพื่อสุขภาพปลอดสารพิษ กาแฟรสชาติดี


ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เชิญสัมผัส บรรยากาศดี ๆ กลางหุบเขาดอยหลวงเชียงดาว ที่บ้านพักเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิมิตรภาพไร้พรมแดน Leadership home เชียงดาวเบสแคมป์ Chiang Dao BASECAMP cafe&resort บริการสถานที่พักแบบรีสอร์ท อาหาร เพื่อสุขภาพปลอดสารพิษ กาแฟรสชาติดี จากฝีมือเด็กนักเรียนชาติพันธ์ เด็กนักเรียนกว่า 70 ชีวิต เป็นธุรกิจชุมชนเพื่อสังคม ไม่หวังผลกำไรแต่ประการใด

นาย ทักษ์ดนัย เอื้ออำนวย เจ้าของและผู้จัดการ เชียงดาวเบสแคมป์ Chiang Dao BASECAMP café &resort เปิดเผยว่า เชียงดาวเบสแคมป์ แห่งนี้ได้ก่อสร้างขึ้นมาปีนี้เป็นปีที่สอง ซึ่งเป็นสถานที่รองรับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ซึ่งเป็นชาติพันธ์ในพื้นที่ อ.เชียงดาว อาทิ เผ่าลาหลู่ ลีซู กะเหรี่ยง ม้ง ปัจจุบันมีเด็กนักเรียนที่อยู่ในความดูจำนวน 70 คน จะเรียนระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมปลาย โดยแยกออกเป็นหอพักหญิงและชาย โดยมีพี่เลี้ยงทั้งหญิง และชาย ช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด Chiang Dao BASECAMP café &resort มีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน 10 ไร่เศษ โดยได้แบ่งออกเป็นโซน ๆ ดังนี้ ประกอบด้วย ที่พักอาศัย โรงอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย สนามฟุตบอล ฯ สวนเกษตรการแบบผสมผสาน หมายถึงแปรงผัก โรงเพาะเห็ด โรงเลี้ยงสัตว์ ไก่ เป็ด หมู บ่อปลา และโรงสีข้าว เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีพื้นอีกบางส่วน

โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาได้มีมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร เห็นพร้อมกัน ว่าต้องการสร้างเป็นห้องพัก สำหรับรองนักท่องเที่ยว หรือแขก ชาวต่างชาติมาพัก ได้สร้างขึ้นมาจำนวน 13 หลัง ไว้รองรับสำหรับผู้ที่ต้องการมาผักผ่อนส่วนตัว หรือ อยากสัมผัส บรรยากาศแบบธรรมชาติ เงียบสงบ ด้วยอุณหภูมิที่เย็นตลอดปี มีวิงสวยงาม มองเห็นดอยหลวง และดอยนาง เชียงดาว ซึ่งเป็นดอยที่สูงอันดับ 3 ของประเทศ โดยรายได้จากค่าเช่าห้องพัก ค่าบริการต่าง ๆ เงินทุกบาท เราจะนำมาใช้เป็นค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ให้กับเด็กเรียน เนื่องจากเราทำเป็นธุรกิจชุมชนเพื่อสังคม ไม่หวังผลกำไรแต่ประการใด

สำหรับห้องพักจะเป็นหลัง ๆ สามารถรองรับ นักท่องเที่ยวได้ 30-40 คน นอกจากนั้นมีลานเตรียมไว้ เพื่อกางเต้นท์ สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสไอหนาวช่วงฤดูหนาวนี้ สามารถกางเต้นท์ได้ 50-60 หลัง อีกด้วย โดยเราไม่ได้จ้างพนักงานที่อื่นแต่อย่างใด ให้นักเรียน ระดับ มัธยมปลายฝึกและช่วยกันทำทุกอย่าง ซึ่งได้มีการแบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดี อาทิ แผนกต้อนรับ แผนกบริการถือกระเป๋า เสริฟอาหาร ทำความสะอาด เป็นต้น

ผู้จัดการ Chiang Dao BASECAMP café &resort กล่าวอีกว่า นอกจากที่พักแล้ว ผู้ที่มาผักที่นี่ ทางเรายังเลี้ยงอาหารเช้าฟรีอีก 1 มื้อ ซึ่งมีเมนูอาหาร เด็ดๆ ให้ทาน ประกอบด้วย พักเมืองหนาวปลอดสารพิษ และเนื้อหมู ไก่กระดูกดำ ซึ่งทั้งผัก หมู เป็น ไก่ ล้วงเป็นฝีมือ เด็กนักเรียนทั้ง 70 ชีวิต ที่ได้ช่วยกันปลูก ช่วยกันเลี้ยงมาด้วยกัน โดยจะนำผักและเนื้อมาทำอาหาร มาเสริฟให้แขกผู้ที่ผักใน Chiang Dao BASECAMP café &resort สำหรับผู้ที่ต้องการเค้าดาวน์ หรือ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่มาเป็นคณะ หรือจะเล่นรอบกองไฟ พร้อมมีการแสดงของเด็กชนเผ่าให้ดูฟรีอีกด้วย สามารถติดต่อสอดถามหรือจองได้ล่วงหน้าได้ที่ คุณทักษ์ดนัย เอื้ออำนวย 098-9149397 หรือทาง F-Chiang Dao Basecamp cafe&resort แต่ถ้าช้าคงต้องรอปีหน้า เพราะเรามีสถานที่จำกัด และจะ ไม่รับเพิ่มหรือขยายสถานที่แต่อย่างใด
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ทรงวุฒิ ทับทอง รายงาน