ข่าวเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยววัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
เที่ยววัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช
วัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าอาวาสปัจจุบัน และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ

ได้ทำการทำนุบำรุงมาหลายสิบปีซึ่งในเวลานี้มีทั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีศาลพระเจ้าพรหมมหาราช มีวิหารหลวงจุคนได้เป็นพันกว่าคน มีพิพิธภัณฑ์ของเก่าโบราณล้านนาที่กำลังสร้างและจะเปิดในเร็วๆนี้ มีความร่มรื่นร่มเย็นด้วยต้นไม้จำนวนมากมีหอเย็นที่เก็บสรีระร่างของหลวงปู่บุญเย็นที่เป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งวัดนี้แต่แรกเริ่ม และห่างจากตัววัดไปบนดอยสวนป่าพุทธชยันตี ที่ทางคณะทำงานโครงการป่ารักน้ำได้จัดทำการสร้างป่าบนต้นแหล่งน้ำรู ที่มีการปลูกป่าทุกๆปีบนดอยหัวโล้นจนทุกวันนี้มีป่ามีต้นไม้ที่กำลังเกิดใหม่มาทดแทนป่าที่ถูกทำลายเกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นทุกปีโดยความร่วมมือกันทุกฝ่ายตั้งแต่เยาวชน นักเรียน คณะครู กศน ส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล ฝ่ายปกครอง ตำรวจภูธร ตำรวจตระเวนชายแดน ทหารกองกำลังผาเมือง ทหารปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ประชาชน คณะพระสงฆ์สามเณร จิตอาสาจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ร่วมมือกันทำการปลูกต้นไม้ทุกปี มีทางเดินขึ้นชมป่าเป็นสะพานบันไดขึ้นเป็นรูปเลข๙ เพื่อแสดงถึงแนวพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ ที่ทรงให้คนไทยช่วยกันรักษาป่าเพื่อรักษาต้นทุนแหล่งน้ำให้ความยังยืนกับทุกชีวิตในอนาคต และยังมีอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของชาวบ้าน สระฝึกว่ายน้ำ สำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ 2 สระ มีอ่างเก็บน้ำเพื่อทำประปาภูเขาแจกจ่ายให้ชาวบ้านใช้ฟรี มีสถานปฏิบัติธรรมกลางสวนป่าที่มีทั้งลำห้วยป่าไม้ ต้นไม้เศรษฐกิจ ที่พระครูสถิตธรรมภิรักษ์ ประธานโครงการ”ป่ารักน้ำ” ได้หางบประมาณมาจัดสร้างเพื่อประชาชนและเพื่อสิ่งแวดล้อม นักท่องเที่ยวสามารถมาชมมาเที่ยวได้ เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มา125 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางเข้าวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช และทางไปสวนป่าพุทธชยันตี และทางไปน้ำออกรู ห่างจากถนนหลวง107 เพียง3กิโลเมตร