สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา ประเพณีล้านนาประกวดโคมลอยเทศกาลลอยกระทง

พะเยา ประเพณีล้านนาประกวดโคมลอยเทศกาลลอยกระทง

เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ร่วมประดิษฐ์โคมลอยหรือโคมควัน และประกวดโคมลอยเทศกาลลอยกระทง ขณะที่บรรยากาศการซื้อขายกระทงรวมทั้ง โคมลอยขนาดเล็ก เน้นการนำวัสดุธรรมชาติมาทำเป็นกระทงจำหน่าย รวมทั้งโคมไฟขนาดเล็ก ก็จะมีการปลุกเสกเพื่อเป็นศิริมงคล ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ปล่อยโคมเพื่อถวายเป็นพุทธะบูชาช่วงเทศกาลลอยกระทง

ชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ต่างร่วมกันประดิษฐ์โคมลอยหรือ โคมควัน ขนาดใหญ่ เพื่อทำการเข้าประกวดในงานเทศกาลลอยกระทง ที่ทางเทศบาลตำบลจุน ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในการปล่อยโคมลอย ในเทศกาลยี่เป็งซึ่งถือว่าการปล่อยโคมลอยหรือโคมควันถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ และเพื่อให้เกิดสิริมงคลกับตนเองในช่วงเทศกาลลอยกระทง ขณะที่กระทงเล็ก รวมทั้งโคมไฟ ซึ่งผู้จำหน่ายส่วนใหญ่ได้นำวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์กระทงอย่างสวยงาม เพื่อนำออกจำหน่าย ซึ่งปัจจุบันเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและคนทั่วไป ที่นิยมในการใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ขณะที่โคมไฟ ก็ได้มีการปลุกเสกเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่ซื้อและนำไปปล่อยในเทศกาลลอยกระทง ขณะที่กิจกรรมในวันลอยกระทงนั้นหลายพื้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา ที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตยาวนาน ทำให้บรรยากาศเทศกาลลอยกระทงในปีนี้เป็นไปอย่างคึกคัก