พะเยา…ยิ่งใหญ่!! พะเยาเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ


พะเยา…ยิ่งใหญ่!! พะเยาเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 21 -23 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา ที่ห้องประชุมคุณหญิงไขศรี อาคารอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นตัวแทนชาวพะเยา กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดงานและผู้ที่มีร่วมงานฯในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย นักเรียน ครูผู้ควบคุม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน รวมถึงผู้ปกครองและผู้ติดตาม ที่คาดว่ามีมากกว่า 120,000 คน

จากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เป็นประธานมอบธงให้เจ้าภาพ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคเหนือ) จังหวัดสุโขทัย , การแสดงของเจ้าภาพงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2552 ระดับชาติ(ภาคเหนือ)

สำหรับงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ มีประเภทและการแข่งขัน ประกอบด้วย 1) ระดับก่อนประถมศึกษา-ระดับประถมศึกษา 18 หมวดหมู่ 184 กิจกรรม 2)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนขยายโอกาส 18 หมวดหมู่ 98 กิจกรรม 3)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลาย 16 หมวดหมู่ 234 กิจกรรม รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการผลงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 100 โรงเรียน และ 4 )ระดับการศึกษาพิเศษ 83 กิจกรรม ซึ่งจะดำเนินการในสถานที่แข่งขัน 43 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เขต 2 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โรงเรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล กระจายในทุกอำเภอ ในจังหวัดพะเยา

,