โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์จัดงานวันสถาปนาสถาบัน ราตรีสัมพันธ์ วันลีลาวดีบาน


โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์จัดงานวันสถาปนาสถาบัน ราตรีสัมพันธ์ วันลีลาวดีบาน

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์จัดงานวันสถาปนาสถาบัน ราตรีสัมพันธ์ วันลีลาวดีบาน ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ลานหน้าอาคารวัชรวัฒน์ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา พร้อมนางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา ประธานในงานกล่าวอำนวยพรและกล่าวเปิดงานกตัญญุตา สถาปนาสถาบัน ราตรีสัมพันธ์ วันลีลาวดีบาน ประจำปีการศึกษา 2562 นางนฤพัชร มิลังค์ หัวหน้าฝ่ายฝ่ายวิชาการ โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและกล่าวขอพรในโอกาสวันคริสต์มาส โดยมีคณะเซอร์ ผู้ปกครอง นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ พร้อมชมการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงมัธยมปลาย หลากหลายรูปแบบที่นักเรียนจัดเตรียมมาแสดงอย่างสวยงามตระการตา

ซึ่งในงานครั้งนี้ทางเซอร์มอนิกา ประทุมเทา ได้มอบช่อดอกไม้แด่นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา และร่วมกันชมการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ที่มีความสวยงดงามสร้างสีสันและรอยยิ้มให้กับผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างมากอีกด้วย

# สมชาย แก้วนุ่ม / ศรีราชา แหลมฉบัง รายงาน