Uncategorized

วิถีชีวิตพุทธมุสลิมชาวปาดีมีความสัมพันธ์ยาวนานแม้เกิดเหตุร้ายสร้างความแตกแยก

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

วิถีชีวิตพุทธมุสลิมชาวปาดีมีความสัมพันธ์ยาวนานแม้เกิดเหตุร้ายสร้างความแตกแยก

 

นี่คือบรรยากาศตลาดนัดของพื้นที่วัดชลธารา ต.สุไหงปาดี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 ก.ม. พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและอิสลามนำสินค้าท้องถิ่น พืชผักปลอดสารพิษ อาหารพื้นบ้าน มาค้าขายกัน โดยตลาดนัดแห่งนี้จะเปิดทุกวันอังคารและเปิดตลาดขายสินค้าลักษณะนี้มายาวนาน ทั้งผู้ซื้อผู้ขายส่วนใหญ่รู้จักกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่น ถือได้ว่าตลาดเป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้าน ที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกัน โดยไม่ได้มีการแบ่งแยกชุมชน

นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงปาดี บอกว่า วิถีชุมชนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมแม้จะมีเหตุร้ายที่ไม่ดี แต่ชุมชนแห่งนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง เพราะทุกคนอยู่กับพื้นที่ตลาดมายาวนานกว่า 30 ถึง 40 ปี

https://youtu.be/gCvrK3bY87s