ข่าวร้องเรียน ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

เพชรบุรี-ชาวตำบลท่าแลง เฮ! ศาลปกครองเพชรบุรี รับฟ้องคดีให้ปิดบ่อขยะท่าแลง นัดไต่สวนฉุกเฉินวันนี้

เพชรบุรี-ชาวตำบลท่าแลง เฮ! ศาลปกครองเพชรบุรี รับฟ้องคดีให้ปิดบ่อขยะท่าแลง นัดไต่สวนฉุกเฉินวันนี้

ความคืบหน้ากรณีชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี พร้อมด้วยชาวบ้านตำบลท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี รวม 38 คน ยื่นฟ้อง นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง และเทศบาลตำบลท่าแลง ออกใบอนุญาตให้เอกชนทำการ เก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยการควบคุมดูแล จนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลท่าแลง จำนวนมากได้รับความเดือดร้อนทั้งจากกลิ่นของขยะที่นำมากองไว้เกือบ 6 แสนตัน และรถบรรทุกขยะจากนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ที่นำมาทิ้งประมาณ 180-250 ตันต่อวัน โดยศาลปกครองเพชรบุรี ได้มีคำสั่งรับฟ้องไว้เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2561 และนัดไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราวทุเลาความเดือดร้อนก่อนมีคำพิพากษาในวันนี้

โดยเมื่อวันที่ 22 ม.ค.2562 น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพชรบุรี พร้อมด้วยนายอนุวัติ เวชสว่าง ตัวแทนชาวบ้านตำบลท่าแลง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พร้อมพวกรวม 38 คน ได้เดินทางไปยังศาลปกครองเพชรบุรี เพื่อให้ถ้อยคำต่อศาลเกี่ยวกับคำขอกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษา ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 1 ชั้น 1 พร้อมผู้ถูกฟ้องคดี คือ นายสงวน จิตต์พุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง และ ผู้แทนเทศบาลตำบลท่าแลง ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ได้รับหมายแจ้งกำหนดนัดโดยชอบแล้ว ไม่มาศาล โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้ศาลทราบ
ศาลใช้เวลาไต่สวนตั้งแต่เวลา09.00 น.ถึง 16.30 น. จึงเสร็จสิ้นการให้ถ้อยคำของทั้งสองฝ่าย ซึ่งศาลแจ้งว่าจะมอบหมายให้ผู้แทนศาลลงพื้นที่เพื่อเผชิญสืบข้อเท็จจริงในพื้นที่พิพาทดังกล่าว ก่อนที่จะพิจารณาและมีคำสั่งว่า จะคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ขอให้ศาลพิจารณามีคำสั่งทุเลาความเดือดร้อนในระหว่างพิจารณาคดีก่อนมีคำพิพากษาให้ศาลมีคำสั่งห้ามนำขยะหรือดำเนินการใดๆกับขยะในพื้นที่พิพาทก่อนมีคำพิพากษาต่อไป

น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ เผยว่า ชาวบ้านตำบลท่าแลงได้รับความเดือดร้อนมานับสิบปี ไปร้องเรียนทั้งที่เทศบาลตำบลท่าแลงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหมดแล้ว แต่ไม่ได้รับการแก้ไขทำให้ต้องทนทุกข์ในความเดือดร้อน ทั้งกลิ่นเหม็นจากขยะ น้ำชะขยะและรถบรรทุกขยะจากนอกพื้นที่จ.เพชรบุรี ที่วิ่งนำขยะเข้ามากองทิ้งในพื้นที่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืน จึงต้องมาขอพึ่งความเมตตาจากศาลปกครองเพชรบุรี และขอทุเลาความเดือดร้อนเนื่องจากกว่าจะมีคำพิพากษา ต้องใช้เวลาอีกนาน ณ วันนี้ ศาลปกครองเพชรบุรี ให้ความเมตตาและมีคำสั่งเรียกให้ทั้งผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องมาให้ถ้อยคำจนแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่า ผลของการพิจารณาในการขอคุ้มครองชั่วคราวของชาวบ้านจะได้รับการพิจารณาโดยเร็ว


กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี