Reporter&Thai Army

พ.อ.บรรจง คะวงศ์ดอน หก.กกร.มทบ.32 (2A-095) จัดการบรรยายให้ความรู้ และทัศนศึกษา”โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ มทบ.32″

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ก.พ. 62 เวลา 1030-1400 พ.อ.บรรจง คะวงศ์ดอน หก.กกร.มทบ.32 (2A-095) จัดการบรรยายให้ความรู้ และทัศนศึกษา”โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ มทบ.32″ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับ สมาชิก คพ.บ้านแม่ต๋ำ อ.เสริมงาม จว.ลป.จำนวน50คน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการเกษตร การเพาะเห็ด ,การเลี้ยง และผสมเทียมกบ และการทำปุ๋ยหมัก ณ.โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ มทบ.32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จว.ลป.