Reporter&Thai Army

” เพื่อสังคม ” ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 นำ รด.จิตอาสา นศท. ร่วมริ้ว ขบวนอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมวัดเขาชีแห่รอบเมืองพิษณุโลก..

” เพื่อสังคม ” ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 นำ รด.จิตอาสา นศท. ร่วมริ้ว ขบวนอัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมวัดเขาชีแห่รอบเมืองพิษณุโลก..

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. พันโท สามารถ กิตติโสภณวรานนท์ ผู้บังคับหน่วยฝึกวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 นำนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 90 นาย สนับสนุนกิจกรรมวัดเขาพนมสัจจะฉัพพรรณรังสี (เขาชี ) ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในการประกอบจัดริ้วขบวน อัญเชิญองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมทำการแห่รอบเมืองพิษณุโลก เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทย และคนไทยเชื้อสายจีน กราบไหว้ ขอพร เสริมมงคลความสุข สุขภาพแข็งแรง รวย โชคดี

นอกจากนี้ นักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 39 ยังได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร ด้วยการเก็บขยะทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ตามเส้นทางของขบวนที่ผ่านไปด้วย