Reporter&Thai Army

พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. จัดชุดวิทยากรทำwork shop ถังบำบัดน้ำเสียลงพื้นที่ขยายผลการสร้างถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนให้แก่ ผู้นำชุมชน

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 62 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39/ผบ.กกล.รส.จว.พ.ล. จัดชุดวิทยากรทำwork shop ถังบำบัดน้ำเสียลงพื้นที่ขยายผลการสร้างถังบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนให้แก่ ผู้นำชุมชน โดยจะติดตั้งที่บ้านกำนันหรือ ผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ลูกบ้าน ได้มาศึกษาแบบและวิธีการติดตั้งเพื่อบำบัดน้ำเสียในบ้านของตนเอง ในพื้นที่ ต.นิคมพัฒนา,ต.หนองกุเลา และต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และ ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก(รวมดำเนินการแล้ว 18ตำบล)และ ได้พบปะกับผู้นำชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในแต่ละพื้นที่ โดยช่วงบ่ายได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ภัยแล้ง ในพื้นที่ ม.15 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จว.พ.ล. และได้รับทราบปัญหา การขุดคลองเพื่อระบายเก็บกักน้ำ เพื่อนำไปแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนต่อไป