Reporter&Thai Army

รส.อ.เวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับนายชูชาติ บุญเป็ง ผญบ.หมากเอียก และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน ระดับตำบล โดย อบต.ป่าซาง ประจำปี 2562

เมื่อ 280900 ก.พ. 62 กกล.รส.จว.ช.ร. โดยหมู่ รส.อ.เวียงเชียงรุ้ง ร่วมกับนายชูชาติ บุญเป็ง ผญบ.หมากเอียก และองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน ระดับตำบล โดย อบต.ป่าซาง ประจำปี 2562 เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน ตามที่ผ่านประชาคมหมู่บ้าน แล้วนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ป่าซาง เพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ณ หอประชุมบ้านหมากเอียก ม.14 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จว.ช.ร. โดยหมู่ รส.อ.เวียงเชียงรุ้ง ได้ประชาสัมพันธ์การรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ห้ามเผาเด็ดขาด 60 วัน และร่วมกับสำนักงานปลัด อบต.ป่าซาง และผู้นำชุมชนออกชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน ซึ่งมีจำนวน 2 เรื่อง1.ต้องการไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ไฟกิ่งตามทางแยก เพราะในหมู่บ้านไม่มีไฟส่องสว่าง ทาง อบต.ป่าซาง จะดำเนินการนำเข้าพิจารณาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
2.ต้องการสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด บริเวณถนนหน้าโรงเรียน เพราะประชาชนเดือดร้อน เมื่อฝนตกน้ำระบายออกจากหมู่บ้านไม่ทัน ทำให้ท่วมขัง ซึ่งทาง อบต.ป่าซาง จะนำเข้าพิจารณาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
การประชุมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย