ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด-รับ Smart card อสม.ตำบลโนนรัง-นาโพธิ์ ธกส.ร้อยเอ็ดสาขาพลาญชัยฯคึกคัก!

ร้อยเอ็ด-รับ Smart card อสม.ตำบลโนนรัง-นาโพธิ์ ธกส.ร้อยเอ็ดสาขาพลาญชัยฯคึกคัก!

วันนี้ เมื่อเวลา 08.30 น.ทีมแกนนำอสม.ตำบลโนนรัง ทั้ง 9 หมู่บ้าน จำนวน 113 คนพร้อม,ตำบลนาโพธิ์นับ 110 คนใจรวมพลังการจัดรับบัตร smart card สำหรับ อสม. ตำบลโนนรังที่ ธกส.สาขาพลาญชัย ร้อยเอ็ด จะดำเนินการออกให้ในวันนี้
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 นี้ ตำบล โนนรัง-นาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ดพร้อมนำเอกสารสำเนาบัญชีธนาคาร. ธ.ก.ส. และบัตรประจำตัวประชาชน ไปด้วย ณ ธนาคาร ธกส.สาขาพลาญชัย ร้อยเอ็ด ในครั้งนี้

ท่านผู้จัดการธนาคาร ธกส.สาขาพลาญชัย ร้อยเอ็ดได้ให้เกียรติชี้แจง(สัมภาษณ์สด)รายละเอียดให้เจ้าหน้าที่และทีมอสม.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้รับทราบข้อมูลเป็นอย่างดีบริการแสนประทับใจเป็นอย่างมากพร้อมอธิบายอสม.ท่านที่สมัครกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)ได้แนะนำเบื้องต้นเป็นอย่างดีในครั้งนี้ฯ
เพื่อเพิ่มเติมความรู้และเพิ่มศักยภาพของอสม.ตำบลโนนรัง-นาโพธิ์ได้มีประสิทธิภาพลองรับเทคโนโลยี4.0 smart อสม.เพื่อศักยภาพและไลฟ์สไตล์บทบาทของอสม.ตำบลโนนรัง-นาโพธิ์ พร้อมแล้วที่จะก้าวไปพร้อมกันในครั้งนี้./ประชาชนสุขภาพดีเจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนเข้าใจเข้าถึงพึ่งได้ อสม.ตำบลโนนรัง 4.101smart city

//////////////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม :: ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวประชาสัมพันธ์
อสม.สสอ.รอ.Tiger New Tv