Reporter&Thai Army

มทบ.33 ได้นำรถบรรทุกน้ำ ไปมอบน้ำสะอาดให้ประชาชนในพื้นที่แห้งแล้ง

เมื่อ 211100 มี.ค.62 มทบ.33 ได้นำรถบรรทุกน้ำ ไปมอบน้ำสะอาดให้ประชาชนในพื้นที่แห้งแล้ง บ.ดอยหล่อ ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จว.ช.ม. พร้อมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.ค่ายกาวิละ บริการประชาชนโดยมีประชาชนจิตอาสาในพื้นที่คอยช่วยเหลือบริการการเติมน้ำ และช่วยดูแลผู้ป่วย โดยบริจาคน้ำไปจำนวน 16,000 ลิตร