Reporter&Thai Army

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วยมณฑลทหารบกที่ 37

พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาของหน่วยมณฑลทหารบกที่ 37

 

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 22 ม.ค.62 ที่บริเวณลานหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ต. อ.เมืองเชียงราย โดยมี ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลเอก ทะนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม พลโท ศุภอักษร สังประกุล อดีตผู้บังคับการจังหวัดทหารบกที่ 37 พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาค 3 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์การภาคเอกชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และกำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 37 ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มด้วยการประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน รวมทั้งผู้บังคับบัญชา อดีตผู้บังคับบัญชา และกำลังพลในหน่วยขึ้นตรง ในพิธียังได้มีการมอบรางวัลให้กับกำลังพลดีเด่น สำหรับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 และการจัดแสดงนิทรรศการภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยขึ้นตรงอีกด้วย

 

มณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2461 กองทัพบกได้จัดตั้งจังหวัดทหารบกเชียงรายให้ขึ้นการบังคับบัญชากับกรมบัญชาการทหารบก มณฑลพายัพฝ่ายตะวันตก(เชียงใหม่) ตามคำสั่งที่ 223/28254 โดย พ.อ.พระสุระรณชิต เป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเชียงราย ท่านแรก ต่อมา พ.ศ.2471 ได้ยุบหน่วย จังหวัดทหารบกเชียงรายอีกครั้งตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบ ทบ.(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 กองทัพบกได้สั่งการให้แยกหน่วยทหารในจังหวัดเชียงราย ออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยส่วนกำลังรบ คือ กรมผสมที่ 7 กรมทหารราบ กองพันที่ 3 และหน่วยทหารส่วนภูมิภาค คือ จังหวัดทหารบกเชียงราย การวิวัฒนาการ และเมื่อวันที่ 8 ต.ค.2527 กองทัพบกได้มีคำสั่งจัดตั้งจังหวัดทหารบกเชียงราย ส่วนแยกพะเยา เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2533 จัดตั้งเป็นจังหวัดทหารบกเชียงราย ตามอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ หมายเลข 51–302 และเมื่อวันที่ 1 ต.ค.2558 ได้แปรสภาพยกขึ้นเป็นมณฑลทหารบกที่ 37 เป็นต้นมา