Uncategorized

บุรีรัมย์ บุคลากรทางการศึกษามั่นใจโครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ จะทำสังคมไทยที่เริ่มต่ำกลับมาดีขึ้น

คณะนักศึกษา สจว.สพฐ.รุ่นที่ 6 เดินสายกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ มั่นใจการเสริมเครือข่ายโครงการจิตอาสาของพระเจ้าอยู่หัว จะสามารถให้สังคมไทยที่เริ่มเสื่อมลง กลับมาดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

วันที่ 22 มี.ค.ที่โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ คณะนักศึกษา หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ ๖ ได้เดินทางมาเข้าค่ายอบรม พร้อมมอบทุนการศึกษา,มอบอุปกรณ์การกีฬา,เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน และร่วมกันทำความดีตามแบบฉบับของจิตอาสา โดยมี พลตรี มสัส แถบทอง ผู้อำนวยการ”สถาบันจิตวิทยาความมั่งคง สถาบันวิชาการปกป้องประเทศ”(สจว.สปท.)มาร่วมกิจกรรม มีนายเกรียงไกร กริวรรณา เป็นประธานการฝึกอบรม

นายอธิปย์ อู่แก้ว ผอ.โรงเรียนบางซ้ายวิทยา สพม.เขต 1 ประธานนักศึกษา ได้ออกมาระบุว่า โครงการจิตอาสาเป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10 หนึ่งคนหนึ่งความดีคนไทยทุกคนสามารถทำได้

ในฐานะกลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้จำนวน 80 คนเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มาจากทั่วประเทศ ระยะเวลา 120 วันของการอบรม มีแผนไปศึกษาดูงานโครงการสำคัญที่ดีที่สุดหลายแห่งในประเทศ

แนวทางปฏิบัติหลังจากผ่านการฝึกอบรม ผู้บริหารศึกษามีหน้าที่นำเอาความรู้ที่ได้รับโดยเฉพาะ”กิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ”ไปสานต่ออบรมคณะครูและประชาชนในพื้นที่ เพื่อขยายกิจกรรมหนึ่งคนหนึ่งความดี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำไม่ยากหากเปรียบเทียบกับพื้นฐานนิสัยของคนไทย

ประธานนักศึกษายังกล่าวด้วยว่า โครงการและกิจกรรมดังกล่าว หากมีการสานต่อเจตนาของโครงการอย่างต่อเนื่องของผู้บริหารสถานศึกษา เชื่อว่าเยาวชนไทย และสังคมไทยที่นับวันจะเสื่อมลง จะคืนกลับมาดีเหมือนบรรพบุรุษไทยที่สั่งสมไว้มาหลายชั่วอายุคนอย่างแน่นอน

เช่นเดียวกับนางอาลัย พรหมชนะ ผอ.โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม.เขต 2 กล่าวว่า ผู้ที่เข้าอมรมทั้งหมดได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามา ทำให้แต่ละคนมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างจิตอาสาให้ขยายเพิ่มขึ้น ในอนาคตเชื่อว่าคำว่า”จิตอาสา”จะฝังอยู่ในหัวใจคนไทยตลอดไป

ข่าว-ภาพ วาทิตย์ แสนธุปี ผู้สื่อข่าว จ.บุรีรัมย์