Reporter&Thai Army

พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓/ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. เป็นประธาน ส่งมอบถนน โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เมื่อ ๓๑ ม.ค.๖๒ พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผบ.มทบ.๓๓/ผบ.กกล.รส.จว.ช.ม. เป็นประธาน ส่งมอบถนน โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแกนพัฒนา ต.อินทขิล อ.แม่แตง จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย