ข่าวกระแสสังคม

จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์

จังหวัดศรีสะเกษจัดอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวั

 

ดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 1/61 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีผู้เข้ารับอบรมจากส่วนราชการ หน่วยงาน ระดับจังหวัด อำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเข้าร่วมอบรมจำนวน 800 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีวิทยากร จิตอาสา 904 หน่วยงานกองทัพภาค 2 ไปร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและคำนึงถึงความเป้นอยู่ดีมีสุขของประชาชน พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยปัจจุบันโครงการจิตอาสาพระราชทานได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง และขยายผลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ

************
บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ