Uncategorized

ธกส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มูลค่า 1,950,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ธกส.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มูลค่า 1,950,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ
วันนี้ (22 ส.ค.61) ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ นายชิดชัย สุวิชาเชิดชู ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมด้วย นางสาวสุวิมล อรอินทร์ ผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ และผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 7 จังหวัด ได้ร่วมกันส่งมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ มูลค่า 1,950,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยมีแพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นผู้รับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์


นายชิดชัย สุวิชาเชิดชู ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อนล่าง ร่วมกับ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมร่วมกันสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ความสุขจากการให้ สังคมดีเริ่มต้นที่ตัวเรา โดยเชิญชวนพนักงาน ผู้ช่วยพนักงานในสังกัด ร่วมบริจาคเงินซื้อรถพยาบาลให้โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อให้บุคลากรของธนาคารได้มีโอกาสแสดงบทบาทผู้เป็นผู้ให้ ซึ่งเป็นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เนื่องจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ มีอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วยยังไม่เพียงพอ โดยในปีนี้เป็นปีแรกและเป็นคันแรกในกิจกรรม ความสุขจากการให้ สังคมดีเริ่มต้นที่ตัวเรา และทางฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้มีโครงการต่อยอดในบริจาคในปีต่อๆไป โดยจะหมุนเวียนมอบรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในทุกจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป

************

บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ