สถานที่ท่องเที่ยว

พะเยา วัดป่าลานคำวัดสวยงามแหล่งท่องเที่ยวใหม่พะเยา

พะเยา วัดป่าลานคำวัดสวยงามแหล่งท่องเที่ยวใหม่พะเยา

วัดป่าลานคำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วัดสวยแห่งหนึ่งพะเยา ที่เป็นประดิษฐาน พระพุทธรูปองค์หลวงพ่อขาว ศิลปะพม่า ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 181 ปี นอกจากนั้นยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระใหญ่ พระพุทธมเหศักดิ์สยามมินทร์กิติบุญยลาภ ที่มีหน้าตักกว่า 10 เมตร สูงกว่า 18 เมตร ประดิษฐานท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นภายในวัด เหมาะกับการพักผ่อนและท่องเที่ยว

 

พระพุทธรูปองค์หลวงพ่อขาว ศิลปะพม่า ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 181 ปี ที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถวัดป่าลานคำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวชุมชนแม่ต๋ำป่าลาน และสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ และมักจะมีผู้คนเดินทางเข้าสักการะกันอย่างต่อเนื่อง จนถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่มีผู้คนเดินทางเข้าทำการสักการะ และชมความงามของสถานที่ภายในวัด นอกจากนั้นยังมีองค์พระขนาดใหญ่ที่มีขนาดหน้าตักกว่า 10 เมตร สูง 18 เมตร คือองค์พระพุทธมเหศักดิ์สยามมินทร์กิติบุญยลาภ ที่ประดิษฐานภายในวัด ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนและท่องเที่ยว และภายในบริเวณฐานองค์พระดังกล่าว ก็จะมีพิพิธภัณฑ์ ของกษัตริย์มหาราชของชาติไทยทุกพระองค์ รวมทั้งพระราชกรณียกิจองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัฐกาลที่ 9 ให้ได้ศึกษากัน

 

โดยพระครูวรเวทย์โกวิท เจ้าอาวาสวัดป่าลานคำ เจ้าคณะตำบลแม่ต๋ำ กล่าวว่า ภายในวัดป่าลานคำดังกล่าว ซึ่งถือเป็นวัดที่เก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่มีอายุกว่า 181 ปี ซึ่งภายในวัดก็จะมีองค์หลวงพ่อขาว ที่เป็นพระพุทธรูปถืออิฐฉาบปูน ที่เป็นศิลปะพม่า ที่ถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งของชาวพะเยา ที่มีผู้คนเดินทางเข้าสักการะกันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นภายในวัดยังจัดให้มีสวนธรรมฝากน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธมเหศักดิ์สยามมินทร์กิติบุญยลาภ หรือองค์พระใหญ่ที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่น และจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดกันอย่างต่อเนื่อง

 

 

สัมภาษณ์…พระครูวรเวทย์โกวิท เจ้าอาวาสวัดป่าลานคำ เจ้าคณะตำบลแม่ต๋ำ

จึงถือว่าวัดป่าลานคำ ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา เป็นวัดอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะแก่การพักผ่อนท่องเที่ยวและอยู่ใกล้เมือง และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ที่มีความสวยงาม