Reporter&Thai Army

หมู่รส.อ.เมืองเชียงรายเข้าร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดเชียงราย , หัวหน้าส่วนราชการ อ.เมือง,เทศบาลนครเชียงราย,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีสวดนพเคราะห์สืบชะตาหลวงเมืองเชียงราย ณ บริเวณมณฑลพิธีเสาสะดือเมืองเชียงราย วัดพระธาตุดอยจอมทอง

เมื่อ ๒๒๐๙๐๐ก.ย.๖๑
หมู่รส.อ.เมืองเชียงรายเข้าร่วมกับ ส่วนราชการจังหวัดเชียงราย , หัวหน้าส่วนราชการ อ.เมือง,เทศบาลนครเชียงราย,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีสวดนพเคราะห์สืบชะตาหลวงเมืองเชียงราย ณ บริเวณมณฑลพิธีเสาสะดือเมืองเชียงราย วัดพระธาตุดอยจอมทอง อ.เมืองเชียงราย โดยมี นายผจญ ปรัชญ์สกุล เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ ๓๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปปกติ