Reporter&Thai Army

หมู่ รส.อ.พาน (ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗) ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ปลัดอำเภอพาน , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์สืบชะตาหลวงเมืองเชียงราย ณ วัดพระธาตุจอมแว่

เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๑ , ๐๙๐๐
หมู่ รส.อ.พาน (ป.พัน.๑๗ พล.ร.๗) ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ , หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ , นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ปลัดอำเภอพาน , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีสวดนพเคราะห์สืบชะตาหลวงเมืองเชียงราย ณ วัดพระธาตุจอมแว่ โดยมีนาย อุดม อยู่ถิ่นไกล ปลัดอาวุโส อำเภอพาน เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ ๘๐๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหตุการณ์ทั่วไปปกติ