Reporter&Thai Army สถานที่ท่องเที่ยว

OTOP นวัตวิถี ชุมชนดอนมหาวัน เปิดแล้ว!!! นายอำเภอเชียงของ ทหาร ภาคประชาชนร่วมงานคึกคัก…

OTOP นวัตวิถี ชุมชนดอนมหาวัน เปิดแล้ว!!! นายอำเภอเชียงของ ทหาร ภาคประชาชนร่วมงานคึกคัก…

เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๑, ๑๘๐๐ พ.อ.ไมตรี ศรีสันเทียะ ผบ.ฉก.ทพ.๓๑ กกล.ผาเมือง มอบหมายให้ ร้อย.ทพ.๓๑๐๑ ฉก.ทพ.๓๑ /หน.หมู่ รส.อ.เชียงของ จว.ช.ร. จัด กพ. ร่วมกับกรรมการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ อ.เชียงของเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”บ้านดอนมหาวัน”โดยมีนายสุริยนต์ ยืนยง พัฒนาการอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานพญานาค โรงแรมนาคราชนคร บ.ดอนมหาวัน ต.เวียง อ.เชียงของ จว.เชียงราย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ประมาณ ๒๐๐ คน